Moja praca - My job
Moja wymarzona praca:

- leżeć na plaży podobnej do tej w tle
- dzwonić i odbierać telefony, czasami mieć spotkania
- wykorzystywać moją wiedzę, pomysłowość i doświadczenie
- podróżować po świecie
- organizować pracę sobie i innym
- pracować kiedy tylko chcę
- zarabiać rocznie kwoty co najmniej 7 cyfrowe w  Euro

Wiem, że mi się to uda w ciągu najbliższych 8 lat! 
opis pracy moich  marzeń poniżej
my dream job description below

  Ogólnie mówiąc: o mojej pracy - robię to co lubie i lubię co robię, czyli trochę techniki i kontakty z ludźmi.

Od początku zajmuję się sprzedażą i doradztwem technicznym, w tej chwili pracuję w 3M w dziale Automotive, czyli bez tego co robię wiele samochodów nie wyjechałoby z fabryki.

  In general: about my job - I  do what I like and I like what I do, It means a bit of engineering and relations with people.

Since the beginning I am selling and supporting, now I'm working for 3M Automotive, it means that without my job many of cars could not leave the plant.

  Moje CV

  My CV

  od 1997 pracuję w 3M Poland, ale w tym czasie robiłem wiele rożnych rzeczy:

- od 2005 - dział Automotive - sprzedaż i wsparcie techniczne do producentów samochodów i poddostawców,

- 2001- 2004 - Quante Netzwerke Hanower, firma zajmująca się integracją systemów telekomunikacyjnych, Key Account Manager obszar całej Polski i kontakty z klientami z krajów sąsiadujących,

- 1997 - 2001 - dział Telecom, sprzedaż i wsparcie techniczne do operatorów telekomunikacyjnych, wprowadzenie na rynek polski systemu okablowania 3M Volition,

1995 - 1997 - SOLIDEX - integrator systemów telekomunikacyjnych, Konsultant ds. Systemów Sieciowych

1994 - 1995 - TECHNOPROGRESS - integrator systemów komputerowych, Kierownik Działu Technicznego

1992 - 1994 - ASCOMP - integrator systemów telekomunikacyjnych, światłowody , Koordynator Realizacji Inwestycji,
  since 1997 work for 3M Poland, having in that time many assignments:

- since 2005 - Automotive department - sales and technical support for automotive OEM and Tiers

- 2001 - 2004 - Quante Netzwerke Hannover, telecom system integrator, position of Country Key Account Manager for Poland and surronding countries,

- 1997 - 2001 - 3M Telecom, sales and support for telecom oprators, responsible for introduction to Poland 3M Volition cabling system

1995 - 1997 - SOLIDEX - telecom systems integrator, Network Systems Consultant


1994 - 1995 - TECHNOPROGRESS - IT system integrator, Technical Department Manager


1992 - 1994 - ASCOMP - telecom systems integrator, fiber optics, Project Coordinator
Gdzie się uczyłem:

- 2003 - Akademia Ekonomiczna w Katowicach - studia podyplomowe - Zarządzanie firmą

- 1993 - Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków - magister inżynier elektroniki

- 1988 - Technikum Elektroniczne w Rzeszowie - technik elektroniki i automatyki
My education:

- 2003 - University of Economics Katowice - postgraduates studies BA - Company Management

- 1993 - University of Mining and Metallurgy Cracow - M.Sc. Electronics engineering

- 1988 - Secondary Technical School - electronics and automatics technician
Języki:
- angielski - płynnie
- rosyjski - płynnie, ale długo nie używałem
- niemiecki - komunikatywny
- włoski - uczę się
Languages:
- english - fluent
- russian - fluent but not used for a long time
- german - can easily communicate
- italian - I'm learning

My dream job:

- to lay on the beach similiar to that one in the background
- to call and pick up phone calls, meet people
- use my knowledge, creativity and experience 
- travel around the world
- to organize work to myself and other people
- to earn annually at least 7 digits amounts in Euro

I know I'll succeed with that in period of following 8 years!